Blog- Grote wijzigingen gemeentelijk bouw- en woningtoezicht ophanden: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit

Blog- Grote wijzigingen gemeentelijk bouw- en woningtoezicht ophanden: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Deze wet heeft grote gevolgen voor gemeenten.

Blog
Bewaren in kennisdossier
05 juni 2019

De gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht toetsen niet meer bij
vergunningverlening het papieren bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften. Een private kwaliteitsborger dient te controleren en te verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet: het stelsel van waliteitsborging. Aangezien er geen preventieve toetsing is, hoeft de vergunningaanvrager geen bouwtechnische gegevens te verstrekken. De gemeente moet op een andere manier de vereiste informatie verkrijgen om te kunnen handhaven.

Afbeelding

Reageren