Uitvoering loonkostensubsidie te directief

12 augustus 2020

Om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te bevorderen, wil het ministerie van SZW naar één systeem van loonwaardebepaling. …

Participatiewet

Lees meer

Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd

5 augustus 2020

In opdracht van het Ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de …

Participatiewet

Lees meer

Meer jongeren kampen met betalingsproblemen

25 juni 2020

Het aantal jongeren tot 24 jaar met betalingsproblemen is de afgelopen vijf jaar met bijna 70 procent gestegen. Dat meldt …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Stille ramp gaande voor zzp’ers in de cultuursector

25 juni 2020

Zelfstandigen zonder personeel in de culturele sector hebben dringend behoefte aan noodsteun. De 300 miljoen die de overheid aan het …

Participatiewet

Lees meer

Kabinet wil 10.000 extra woonplekken voor dak- en thuislozen

3 juni 2020

Het kabinet wil uiterlijk eind volgend jaar 10.000 extra woonplekken gerealiseerd hebben voor dak- en thuislozen. Daarvoor slaat het de …

Participatiewet

Lees meer

Het tweede economische steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat zo’n 13 miljard euro kosten.

20 mei 2020

Het tweede economische steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat zo'n 13 miljard euro kosten. Dat …

Participatiewet

Lees meer

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft “onmiddellijk buikpijn” van de jongste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

20 mei 2020

Door de coronacrisis is het aantal mensen met betaald werk in Nederland in april het sterkst afgenomen sinds daar maandelijkse …

Participatiewet

Lees meer

Uitgaven bijzondere bijstand 2010 – 2018

26 februari 2020

In 2018 is door gemeenten in totaal 546 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven.Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men …

Participatiewet

Lees meer

Werklozen voelen zich ongezonder dan werkenden

3 februari 2020

Mensen met een betaalde baan voelen zich over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Dat meldt het Centraal Bureau …

Participatiewet

Lees meer

Kamer sceptisch over aanpak Blokhuis van ggz-problemen

29 januari 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil naar eigen zeggen grote stappen zetten om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan …

Wmo

Lees meer

Nieuw rapport toeslagenaffaire in februari

22 januari 2020

Het nieuwe rapport van de commissie-Donner over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst verschijnt pas volgende maand, in plaats van eind …

Participatiewet

Lees meer

Indienen verzoek Vangnetuitkering Participatiewet 2019 moet voor 15 augustus 2020

15 januari 2020

Tot uiterlijk 15 augustus 2020 kunnen gemeenten een digitaal verzoek indienen voor een Vangnetuitkering Participatiewet 2019. Dit is een fatale …

Participatiewet

Lees meer