Beschikken in resultaatsgebieden onder de Wmo 2015
Opinie

Beschikken in resultaatsgebieden onder de Wmo 2015

Wat zijn de gevolgen voor de bijdrage in de kosten?

Wmo

Grip op Wmo, de handige online kennisbank, onmisbaar bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kennisbank wordt dagelijks bijgewerkt. En u kunt de hulp van de juridsche experts van Schulinck inschakelen.
Opleiding

Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten

Antwoord op

Antwoord op Wmo

Dossier Maatwerkvoorzieningen

Opleiding

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Wmo experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.