NIEUW! - Actualiteitendag Wet Inburgering
Opleiding

NIEUW! - Actualiteitendag Wet Inburgering

Bewaren in kennisdossier
Inburgering gaat op de schop. Met deze woorden heeft onze overheid aangekondigd ingrijpende wijzigingen te willen aanbrengen in de manier waarop het inburgeren in Nederland nu geregeld is.

Volg deze opleiding op:

12 november 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Kern van de nieuwe aanpak is dat de regie op het inburgeren (weer) teruggebracht wordt bij de gemeente.
De overheid wil graag een nadrukkelijker verband met de uitvoering van de Participatiewet. Met deze opzet krijgt inburgering een positie binnen het brede gemeentelijke sociale domein.
De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2021.

Tijdens deze trainingsdag verkennen wij het recente verleden en heden van de inburgeringspraktijk en staan wij stil bij o.a. de volgende punten:
 • Wat komt er hierdoor op de gemeente af en wat zijn de consequenties?
 • Wat kunnen we leren van dit verleden en heden? En wat nemen we mee naar de toekomst?
 • Welke hernieuwde rol ziet onze overheid voor de gemeente bij het inburgeren, en welke uitdagingen horen daarbij?

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
12 november 2019
Docent(en):
Stef Tils (P-wet)
Bestemd voor:
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers Sociaal Domein
 • Consulenten re-integratie
 • Consulenten Inburgering

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

We zoomen in op het concept wetsvoorstel dat medio 2019 is gepresenteerd.
Uit dit wetsvoorstel blijkt dat de rol van gemeenten bij de uitvoering van de Wet Inburgering drastisch wijzigt. Zo krijgt de gemeente haar regierol bij de Wet Inburgering terug. En wordt de relatie met de Participatiewet aangehaald.

Nieuw is ook de introductie van zogeheten leerroutes. Gemeenten zullen gaan beoordelen via welke leerroute  de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren. Om hen een passend aanbod te doen, neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. De brede intake resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

In deze cursus komt onder meer aan bod:

 • Inburgeringstaken van de gemeente in perspectief: Verleden, heden en de toekomst
 • Vrijstellingen en ontheffingen t.a.v. inburgering, de huidige situatie en de toekomst
 • Inventarisatie van (beoogde) gemeentelijke taken per 2021, bijvoorbeeld:

         - De brede intake
         - Opstellen Plan Inburgering en Participatie (PIP)
         - Aanbieden inburgeringsvoorzieningen, het hoe en het wat
         - Maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject

 • Leerroutes
 • Examinering nieuwe stijl
 • Ontzorgen van inburgeraars, de relatie met de Participatiewet
 • De relatie van de Wet Inburgering met de Wet Taaleis
 • Handhaving van de voortgang inburgering, maatregel of boete?
 • De rol van DUO na 2021

De training wordt bij voorkeur zoveel mogelijk gebaseerd op de door u in te brengen casuïstiek. Deze kunt u tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de beoogde werkwijze inzake inburgering en bent u in staat om aan de vormgeving hiervan binnen uw gemeente een bijdrage te leveren.

Docent(en)

Stef Tils (P-wet)
Drs. Stef Tils is een expert en praktijkman in het werkveld Sociale Zaken. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Daarnaast is hij in staat zijn inzicht en kennis op een constructieve en beklijvende wijze over te brengen.
 

 

 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is incl. catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.