Wmo bezwaar- en beroepspraktijk
Opleiding

Wmo bezwaar- en beroepspraktijk

Bewaren in kennisdossier

Met de komst van de Wmo 2015 zijn de procedures omtrent het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning flink gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de rechtsbescherming. Tijdens deze cursus worden deze wijzigingen - ofwel de juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Wmo 2015 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - behandeld.

Volg deze opleiding op:

1 oktober 2019
8 oktober 2019
Utrecht
€ 999,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Specialistische kennis noodzakelijk
Om de bezwaar- of beroepsprocedure op de juiste manier af te handelen, heeft u specialistische kennis nodig. Door het open karakter van veel formuleringen in de Wmo 2015 is jurisprudentie in vaak bepalend voor de uitleg van die begrippen. Tijdens deze verdiepingscursus wordt uitgebreid stil gestaan bij alle onderdelen van de bezwaar- en beroepsprocedure in de Wmo 2015 en de Awb, problemen die veel voorkomen, recente en relevante jurisprudentie en de relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Leerzaam was de uitleg van de raamwet, wat staat er nu, maar ook jurisprudentie Wmo en de aanpalende wetgeving in het Sociaal Domein. 

Mevr. S. Decossaux | - | Opleiding afgerond op 5-2-2019 | Beoordeling: 8

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Tweedaagse opleiding
Datum(s):
1 oktober 2019 & 8 oktober 2019
Bestemd voor:

Bestemd voor*:

 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridisch medewerkers gemeenten
 • Leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies
 • Senior consulenten
 • Ervaren kwaliteitsmedewerkers

* Neemt u deel aan deze cursus, dan gaat de docent er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van de belangrijke begrippen uit de Wmo 2015. Mocht dat niet het geval zijn, dan adviseren wij u eerst de opleiding ‘Wmo: kennismaken met theorie en praktijk’ te volgen.

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. 

Dag 1:

 • Compensatieplicht in relatie tot de grenzen van zelfredzaamheid en participatie;
 • Toepassing van de regels van de Wmo 2015 en het belang van een zorgvuldig onderzoek;
 • Verordening en besluit: essentialia van de Wmo 2015;
 • Eigen kracht en mogelijkheden van het netwerk;
 • Hoe verhouden algemene- en maatwerkvoorzieningen zich tot elkaar
 • Wanneer kan maatwerk in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt;
 • Voorwaarden en weigeringsgronden in de Wmo 2015 en in de jurisprudentie;
 • Eigen bijdrage: rol CAK en gemeente bij bezwaar en beroep.

Dag 2:

 • Uitgebreide toelichting op de bezwaar- en beroepsprocedure in de Awb;
 • Mogelijkheden van mediation naast de bezwaar- en beroepsprocedure;
 • Relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Onderscheid tussen klacht en bezwaar;
 • Casuïstiek uit de Wmo-praktijk en veelvoorkomende problemen bij bezwaar;
 • Actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wmo 2015;
 • De grenzen met andere wetten in de langdurige zorg en in het gemeentelijk sociale domein;
 • Medische advisering;
 • Intrekking, herziening en terugvordering.

U wordt van harte uitgenodigd voorafgaand aan de cursus eigen casuïstiek in te brengen. 
Cursisten kunnen deze tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. De casuïstiek krijgt op de cursusdag zelf een plek en zal besproken worden met de groep.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heeft u het volgende geleerd;

 • Beter inhoudelijk beoordelen van Wmo-bezwaarzaken
 • Beter voeren van beroepsprocedures in het kader van de Wmo
 • Bezwaar/beroepsgronden formuleren met in achtneming van de Awb
 • Nauwkeuriger reageren op bezwaar/beroepsgronden van burgers
 • Het kunnen plaatsen van de meldingsprocedure in de Wmo in relatie tot de Awb
 • Actuele juridische kennis op het gebied van bezwaar en beroep in de Wmo en Awb
 • U heeft kennis gemaakt met specifieke Wmo 2015 begrippen

Kosten

Inschrijfgeld                      € 999,- (exclusief btw)
Inbegrepen                       Koffie / thee, geheel verzorgde lunch, de bundel Wmo Wetgeving Rechtspraak en de hand-outs van de presentatie.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen en komen voor eigen rekening.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.

Ervaringen

Leerzaam was de uitleg van de raamwet, wat staat er nu, maar ook jurisprudentie Wmo en de aanpalende wetgeving in het Sociaal Domein. 

Mevr. S. Decossaux | - | Opleiding afgerond op 5-2-2019 | Beoordeling: 8