Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet
Opleiding

Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet

Bewaren in kennisdossier
Met de komst van de Wmo 2015 en de transitie van de Jeugdzorg heeft u er als gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving.
Hieronder vallen o.a. vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord en het daaraan al dan niet verbinden van consequenties.

Volg deze opleiding op:

3 december 2019
NH Hotel UTRECHT
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Op grond van de Wmo 2015 wijst het college personen, toezichthoudende ambtenaren, aan belast met het houden van toezicht op de naleving van de wet. In de praktijk is niet altijd duidelijk welke bevoegdheden deze toezichthouder heeft en op welke wijze dit toezicht dient plaats te vinden.

De Jeugdwet kent een dergelijke bepaling niet. Toezichthoudende taken ten aanzien van die wet zijn bij de Inspectie Jeugdzorg belegd, maar ook bij de uitvoering hiervan is het van belang dat de in te zetten hulp op juiste (rechtmatige) wijze plaatsvindt. Zowel voor de Wmo 2015 als de Jeugdwet geldt de vraag in hoeverre sprake is van handhaafbaarheid van de regels en hoe dit vorm te geven.

Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving rondom deze 2 wetten.

Naast de cursusmap met de tijdens de cursus behandelde sheets ontvangt de cursist een overzichtelijk naslagwerk aangaande theoretische kaders en praktische tips.

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
3 december 2019
Docent(en):
Sylvia Huberts
Accreditatie(s):
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (6 punten)
Bestemd voor:
 • toezichthouders en handhavers in de Wmo en de Jeugdwet
 • gemeentejuristen
 • beleidsmedewerkers
 • kwaliteitsmedewerkers en overige betrokkenen bij het proces van toezicht en handhaving
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet.

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201146) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd


Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Welke regels gelden er voor toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en hoe dienen deze (door o.a. de toezichthouder) uitgevoerd te worden?

Tijdens deze cursus zullen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:
 • Wettelijk kader toezicht en handhaving: wat is toezicht en handhaving? 
 • De verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 
 • Verschil toezicht op kwaliteit / periodieke controles / calamiteiten en incidenten
 • Het aanwijzen van een toezichthouder
 • Beleidskaders 
 • Praktische zaken (samenwerking andere afdelingen)
 • Vormen van fraude
 • Rechtmatigheid vs. onrechtmatigheid
 • Preventieve maatregelen 
 • Handhaafbaarheid van regelgeving (onderscheid natura/pgb)
 • Gevolgen constatering van misstanden: treffen van maatregelen
 • Relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg. 
 • Praktijkvoorbeelden en tips en trucs 
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma


Leerdoelen

 • Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de regels die gelden rondom toezicht en handhaving binnen de Wmo en de Jeugdwet.
 • U weet welke mogelijkheden de toezichthouder (of anderen) in de praktijk ter beschikking staan, zowel in geval van periodiek georganiseerde controles, als in geval van calamiteiten en incidenten. 

Docent(en)

Sylvia Huberts
Mr. Sylvia Huberts werkt als Beleidsadviseur Sociaal domein (Wmo en Jeugd) bij de gemeente Emmen. Daar is zij verantwoordelijk voor alle voorkomende beleidsvragen, voor zowel interne als externe partners. Voordat zij deze functie uitoefende heeft Sylvia gewerkt als jurist bij Pro Facto in Groningen (een bestuurskundig advies- en onderzoeksbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen) en bij SCIO Consult te Deventer. In de functie van jurist bij Pro Facto was zij verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat van bezwarencommissies, het doen van onderzoek naar onder andere wetgeving en het geven van diverse bestuursrechtelijke cursussen. Dat Sylvia inmiddels weer in het sociaal domein werkt heeft te maken met haar grote interesse voor dat vakgebied, waarmee zij voor het eerst in aanraking is gekomen bij SCIO Consult. Haar ervaring als medewerker bezwaar- en beroep, beleidsmedewerker en projectsecretaris 3d's maakt dat Sylvia uitstekend in staat is tot het maken van de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Haar bestuursrechtelijke ervaring maakt dat zij domeinoverstijgend denkt. 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is incl. catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.