Privacy in het sociaal domein - AVG
Opleiding

Privacy in het sociaal domein - AVG

Bewaren in kennisdossier

Als gemeente werkt u regelmatig met (bijzondere) gegevens van burgers. Dit is een voorwaarde om bijvoorbeeld jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te verlenen. 

Volg deze opleiding op:

27 juni 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Het verwerken van deze persoonsgegevens en het delen ervan met instellingen waarmee u samenwerkt, is echter wel aan regels rondom privacy gebonden. Tijdens deze cursus leert u welke specifieke privacyregels gelden, wat dit in de praktijk betekent en hoe u bewust hiermee om kunt gaan. Alleen dan kunnen uw burgers erop vertrouwen dat u hun privacy waarborgt.

De opbouw van de cursus was prettig, de relevante zaken kwamen steeds terug zodat het beter beklijft. 

Mevr. L. Spruit | Teamleider Poort | Opleiding afgerond op 6-9-2018 | Beoordeling: 9
Gemeente Lingewaard over de training Privacy in het sociaal domein

We hebben allemaal hetzelfde belang: de zorg goed regelen en inrichten voor de mensen en daarbij de privacy waarborgen.

Gemeente Lingewaard over de training Privacy in het sociaal domein
Download referentie

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
27 juni 2019
Docent(en):
Gerben de Boer
Accreditatie(s):
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (6 punten)
Bestemd voor:
 • Beleidsmedewerkers
 • Gemeentejuristen
 • Ervaren consulenten

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201506) en levert 6 PE punten op.

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma:

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af, waarbij zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden – in plaats van de beperkende werking - van de privacywetgeving. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Algemene uitgangspunten privacywetgeving

 • Korte schets achtergrond, doel en inhoud AVG
 • Op grond waarvan mag ik gegegevens verwerken?
 • Wat is de rechtspositie van de burger?

Omgaan met beroepsgeheim en privacy

 • Wie hebben een beroepsgeheim en waarom?
 • In welke situaties kan of mag het beroepsgeheim gebroken worden?
 • Onzekerheden en dilemma’s uit de praktijk

Wettelijke kaders voor verschillende sectoren

 • Wat bepalen de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo over privacy?
 • Regels rondom privacy bij de schuldhulpverlening

Positie van gemeente als regisseur

Hoe houdt u (wat betreft de privacy van uw burgers) de regie bij:

 • Het opvragen, vastleggen en verstrekken van gegevens?
 • Het uitwisselen van gegevens bij integraal werken, o.a. met wijkteam
Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling
 • U krijgt een casus voorgelegd, hoe de vuistregels toe te passen
 • Gegevensuitwisseling in geval van multiprobleemgezinnen
Consequenties inwerkingtreding AVG
 • Wat mag niet meer sinds 25 mei 2018?
 • Hoe zorgt u dat alles werkbaar blijft?
 • Wat mag u eisen of verwachten van externen danwel toeleveranciers?
Privacy versus meldrecht huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Wat is binnen dit kader de positie van u als gemeente?
Uiteraard kunt u al uw vragen stellen en eigen casuïstiek inbrengen. De kunt u tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus heeft u onder andere het volgende geleerd wat betreft privacy in het sociale domein.
 • U kent de regels rondom privacy in het sociale domein en weet deze toe te passen in de praktijk;
 • U weet in welke situaties wanneer het beroepsgeheim gebroken kan of mag worden.
 • Bij integraal werken bent u in staat de regie te nemen en te houden.

Docent(en)

Gerben de Boer

Gerben de Boer is uw docent. Met het inwerking treden van de AVG heeft Gerben veel trainingen verzorgd voor Schulinck rondom dit onderwerp. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Kosten

Inschrijfgeld                      € 599,- (exclusief btw)
Inbegrepen                       Koffie / thee, geheel verzorgde lunch,
                                         De Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein
                                         en de hand-outs van de presentatie.
                                         Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen en komen voor eigen rekening.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.

Ervaringen

De opbouw van de cursus was prettig, de relevante zaken kwamen steeds terug zodat het beter beklijft. 

Mevr. L. Spruit | Teamleider Poort | Opleiding afgerond op 6-9-2018 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam vond ik het bespreken van praktijkproblemen. Het programma was boven verwachting.

Mevr. Mr. T. Ouwehand | Kwaliteitsbewaking sociaal domein | Opleiding afgerond op 29-6-2017 | Beoordeling: 9

Deze cursus is een goede combinatie van theorie en praktijk; hoog toepasbaarheidsgehalte.

Het meest leerzaam was het inzicht dat privacy niet altijd impliciet beperkingen met zich brengt maar ook ruimte (binnen kaders).

Dhr. Mr. R. Berben | Gemeente Eindhoven | Opleiding afgerond op 29-6-2017 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam tijdens dit programma was dat er werd uitgegaan van de mogelijkheden van de wet i.p.v. de beperkende werking.

Mevr. Mr. K. van Waarden | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 24-11-2016 | Beoordeling: 9

Ik heb een aantal controlepunten vanuit de AVG kunnen onderbouwen en die gaan we ook toepassen bij de gemeente. Dit is - deels - breder dan de Jeugdwet en ook toepasbaar voor andere delen van het sociaal domein en daarbuiten.

Dhr. G. Aukema | (Internal) Auditor | Opleiding afgerond op 29-5-2018 | Beoordeling: 9

Referenties

Gemeente Lingewaard over de training Privacy in het sociaal domein

We hebben allemaal hetzelfde belang: de zorg goed regelen en inrichten voor de mensen en daarbij de privacy waarborgen.

Gemeente Lingewaard over de training Privacy in het sociaal domein
Download referentie
Gemeente Stichtse Vecht over de training Privacy in het sociaal domein

Ik zie dat er na de training een stuk nuance is gekomen: niet ja of nee, maar wanneer mag het wel en wanneer niet?

Gemeente Stichtse Vecht over de training Privacy in het sociaal domein
Download referentie