PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Opleiding

PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Bewaren in kennisdossier
Als gemeente bepaalt u of uw burgers recht hebben op een voorziening onder de Wmo of Jeugdwet. Kent u een maatwerkvoorziening toe, dan heeft de burger in principe de keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Wel mag u bepaalde voorwaarden stellen aan de verstrekking van een pgb.

Volg deze opleiding op:

18 december 2018
Utrecht
€ 899,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Nicole Huijs
Nicole Huijs
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Tijdens de cursus gaat u dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ook het toezicht op de uitvoering en de handhaving van het pgb, welke onder uw verantwoordelijkheid valt, komt aan bod.

Wat de criteria zijn en hoe je een aanvraag beoordeelt vond ik het meest leerzaam. Het programma heeft aan mijn verwachtingen voldaan.

Mevr. A. de Bruijckere | Wmo consulent | Opleiding afgerond op 20-6-2017 | Beoordeling: 8

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
18 december 2018
Docent(en):
Mevr. R. Imkamp, Dhr. W.M.B. Elferink
Accreditatie(s):
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (6 punten)
Bestemd voor:
 • Gemeentejuristen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201152) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang programma

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. U start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur, met tussendoor voldoende tijd voor koffie / thee en lunch. U wordt van harte uitgenodigd voorafgaand aan de cursus eigen casuïstiek in te brengen. Cursisten kunnen deze tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. De casuïstiek krijgt op de cursusdag zelf een plek.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Waar het persoonsgebonden budget voor is bedoeld;
 • Wat de keuzevrijheid van budgethouders inhoudt;
 • Hoe de procedures rondom toekenning / afwijzing pgb werken;
 • Welke voorwaarden u mag stellen aan toekenning pgb;
 • Welke kwaliteitseisen u mag stellen aan aanbieders die met pgb worden ingekocht;
 • Wat gronden zijn om een pgb te weigeren;
 • Op welke wijze u de hoogte van de pgb-tarieven moet bepalen;
 • Hoe om te gaan met inhuren van mensen uit sociaal netwerk met pgb;
 • Wat u kunt doen om fraude en oneigenlijk gebruik pgb vast te stellen;
 • Welke sanctiemogelijkheden er zijn bij misbruik van het pgb.


16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • Kent u de verschillen tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • Bent u in staat een aanvraag voor een pgb conform de regels toe te kennen of af te wijzen;
 • Weet u hoe te handelen in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb.

Docent(en)

Mevr. R. Imkamp
Uw docent is Renske Imkamp.

Renske Imkamp studeerde Nederlands recht en filosofie aan de Universiteit Utrecht en is werkzaam als advocaat-partner bij Van der Woude de Graaf Advocaten in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, met name op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Sinds deze wet in 2015 in werking is getreden, procedeert zij dagelijks namens particulieren over uiteenlopende aspecten ervan. Hierdoor heeft zij veel kennis van de wetgeving en bijbehorende rechtspraak. Ook weet zij waar gemeenten tegenaan lopen bij de uitvoering.
Dhr. W.M.B. Elferink
Uw docent is Willie Elferink. Hij heeft na 20 jaar ervaring te hebben opgedaan binnen verschillende gemeenten, in 2001 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Bij de rechtbanken Almelo en Gelderland is hij werkzaam geweest als bestuursrechter en teamvoorzitter. Sinds 2013 is hij werkzaam bij de rechtbank Overijssel als familie- en jeugdrechter en teamvoorzitter. Ook is hij auteur van het boek ‘Bestuursrecht in je opleiding’. En in 2015 verscheen in De Gemeentestem het door hem geschreven artikel ‘Bestuursrechtelijke hobbels bij de uitvoering van de Jeugdwet’.

Willie geeft diverse opleidingen, zoals civielrecht voor de overheid, jeugdrecht en bestuursrecht. Dankzij zijn jarenlange ervaring, is hij in staat de spanning tussen de Jeugdwet en Algemene wet bestuursrecht bloot te leggen aan de hand van verschillende, pakkende voorbeelden.

Kosten

 • Inschrijfgeld             € 899,- (exclusief btw)
 • Inbegrepen              Koffie / thee, geheel verzorgde lunch en de hand-outs van de presentatie.
                                  Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen en komen voor eigen rekening.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.


Ervaringen

Wat de criteria zijn en hoe je een aanvraag beoordeelt vond ik het meest leerzaam. Het programma heeft aan mijn verwachtingen voldaan.

Mevr. A. de Bruijckere | Wmo consulent | Opleiding afgerond op 20-6-2017 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam van deze cursus is dat ik nu weet wat we nog moeten regelen.

Mevr. M.G. Franken-van Zuidam | Wijkteammedewerker / generalist | Opleiding afgerond op 20-6-2017 | Beoordeling: 7

Alle onderwerpen waren leerzaam.

Mevr. Mr. Eefje Frijters | Jurist | Opleiding afgerond op 20-6-2017 | Beoordeling: 9

Het behandelen van actuele casus en actuele jurisprudentie vond ik het meest leerzaam.

Mevr. A.M.L. Rens | Juridisch adviseur | Opleiding afgerond op 14-2-2017 | Beoordeling: 7

Tijdens cursus is veel duidelijk geworden, ook met betrekking tot het toepassen van de regels.

Mevr. E. Taverne | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 14-2-2017 | Beoordeling: 9