Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Opleiding

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Inclusief belangrijke aanpassing meldcode per 1/1/2019

Bewaren in kennisdossier
Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht en met ingang van 1-1-2019 zijn beroepskrachten verplicht het afwegingskader te hanteren. 
Alle professionals in de gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid & justitie en maatschappelijke ondersteuning hebben met deze wet te maken.

Volg deze opleiding op:

20 juni 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Doel van de wet is om professionals te ondersteunen hoe om te gaan met het signaleren en melden van Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling.

Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling komt vaak voor. Ook jeugdconsulenten, medewerkers van schuldhulpverlening, sociale dienst, Sociale wijkteams en Wmo consulenten hebben ermee te maken. Zij bevinden zich in een unieke positie om signalen op te pakken die (nog) niemand anders kan zien.

De rijksoverheid juicht het gebruik van de Meldcode huiselijk Geweld en kindermishandeling toe, daar waar medewerkers klantcontacten hebben. Ongeacht of zij wettelijk onder de wet Meldcode (ingegaan op 1 juli 2013) vallen.

Deze trainingsdag geeft inzicht in:
 • Wat houdt de wet Meldcode in
 • Aanscherping van de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld door toevoeging van het Afwegingskader 
 • Waar krijg je al consultent mee te maken
 • Hoe moet je dan handelen

Waarom moet de meldcode eigenlijk worden aangepast? 

 • Aanpassing;

De aanpassing van de Wet Meldcode is, in combinatie met een uitbreiding van taken van Veilig Thuis, een politieke keuze. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat huiselijk geweld veel vaker voorkomt dan we dachten, nog ernstigere gezondheidsschade veroorzaakt dan we al wisten en dat hulpverlening tot minder gezinsveiligheid leidt dan we hoopten. In stap 4 en 5 van de meldcode zijn professionalsverplicht het afwegingskader van hun eigen beroepsgroep te hanteren.

 • Betere samenwerking;

De politieke hoop achter de huidige aanpassingen van de Wet Meldcode is dat professionals en Veilig Thuis vaker, beter en minder vrijblijvend met elkaar gaan samenwerken. Vooral als huiselijk geweld acuut bedreigende vormen aanneemt of alsmaar voortduurt. Zodat dit soort gezinsgeweld beter in beeld komt en vaker wordt gestopt. 

Het meest leerzame tijdens het programma vond ik de redenen achter de mishandeling. We zullen met een andere blik de keukentafelgesprekken in moeten gaan. Ook de verplichte kindcheck was een eye-opener.

Mevr. M. van der Lans | Kwaliteitsmedewerker Gemeente Landgraaf | Opleiding afgerond op 7-11-2017 | Beoordeling: 8

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
20 juni 2019
Docent(en):
Mevr. K. Gerritsen
Accreditatie(s):
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (6 punten)
Bestemd voor:
 • Jeugdconsulenten
 • Wmo consulenten
 • CJG-medewerkers
 • Medewerkers sociale (wijk)teams

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201157) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een cursus van 1 dag waarin theorie afgewisseld wordt met actieve en interactieve werkvormen.

Tijdens de cursus komen van de Wet Meldcode Huiselijk geweld, kinder en ouderen mishandeling onderstaande onderwerpen aan bod:

1. Basismodel en het afwegingskader
              - Achtergrond
              - Relatie andere wetten (Jeugdwet / Wmo)
              - Basismodel (en actuele wetswijzigingen)
              - Wettelijke eisen
2. Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling
              - Waar hebben we het over?
              - Vormen
              - Prevalentie
3. Signaleren
              - Wat is signaleren?
              - Dilemma’s bij signaleren
4. Balansmodel
5. Veilig Thuis
6. Het afwegingskader
7. Casuïstiek

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursusdag heeft u kennis van de Wet Meldcode en basiskennis over de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling.

Na afloop van deze dag, is de deelnemer bekend met:

 • Achtergrond van de wet
 • Minimale eisen aan de (eigen) Meldcode
 • Het basismodel van de Meldcode
 • Stappen van de Meldcode
 • Kennis van cijfers, vormen en definities
 • Signaleren: wat is dat?
 • Dilemma’s in de praktijk
 • Beschermende en risicofactoren
 • Werkwijze Veilig Thuis
 • Heeft globaal zicht op hetgeen in de eigen organisatie nog gedaan dient te worden m.b.t. borging van de Meldcode

Er wordt gebruik gemaakt van actieve en interactieve werkvormen. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Docent(en)

Mevr. K. Gerritsen
Kristin Gerritsen heeft Bibliotheek- en Documentaire Informatiekunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Daarnaast is ze gecertificeerd trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (incl. ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld). In haar werk heeft ze uitvoerende en leidinggevende ervaring in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en het CJG. Ook is ze als projectleider / beleidsmedewerker betrokken geweest bij o.a. een welzijns- en een ggz-instelling en verschillende gemeenten. Kristin heeft een passie voor trainen, waarbij jeugd en dan vooral: kwetsbare jeugd en het gezin een belangrijke rol spelen. Ze geeft o.a. trainingen vanuit de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld) en vanuit het trainerscollectief GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Movisie en NJI). De deelnemers aan de trainingen zijn afkomstig uit o.a. onderwijs, gemeentelijke afdelingen, kinderopvang, sociale teams en jeugdhulp-organisaties. Bij gemeenten hebben diverse werknemers van verschillende afdelingen te maken met direct cliëntcontact. Het gemeentelijke team, werk & inkomen, WMO, leerplichtambtenaren: al deze professionals kunnen te maken krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dan van belang om te weten hoe ze kunnen en moeten handelen! De visie van Kristin: hoe eerder je vanuit alle (noodzakelijke) domeinen met het gezin aan de slag kan, hoe eerder het gezin het ook weer zelf kan!

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Ervaringen

Het meest leerzame tijdens het programma vond ik de redenen achter de mishandeling. We zullen met een andere blik de keukentafelgesprekken in moeten gaan. Ook de verplichte kindcheck was een eye-opener.

Mevr. M. van der Lans | Kwaliteitsmedewerker Gemeente Landgraaf | Opleiding afgerond op 7-11-2017 | Beoordeling: 8