WGS in de praktijk
Opleiding

WGS in de praktijk

Bewaren in kennisdossier

U bent dagelijks bezig met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vaak zonder precies op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die deze wet u, in combinatie met uw gemeentelijk beleid, biedt. En vaak zonder de kaders die al in de rechtspraak duidelijk zijn geworden te kennen! 

Volg deze opleiding op:

31 oktober 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer
10 december 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

In deze cursus wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op verdiepende wijze behandeld. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de rol van de Algemene wet bestuursrecht. Ook raakvlakken met andere wetten, actualiteiten en rechtspraak komen aan de orde.

Tijdens deze interactieve en verdiepende trainingsdag passeren de volgende onderwerpen de revue:

 • de kaderwet ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’
 • de relatie met het beleidsplan en de gemeentelijke beleidsregels
 • mogelijkheden en beperkingen van gemeentelijke beleidsvrijheid
 • de aanvraagprocedure
 • het afgeven van een beschikking
 • recidive, fraude en andere weigeringsgronden
 • beëindigingsgronden en actuele rechtspraak
 • op te leggen verplichtingen
 • samenloop met andere wetten, zoals de Wsnp, Fraudewet, Participatiewet en het BW (onderwerp beschermingsbewind)
 • ontwikkelingen binnen het vakgebied schuldhulpverlening

Tijdens de trainingsdag maken wij gebruik van casuïstiek uit de praktijk, zodat u een concreet beeld krijgt. Ook behandelen wij uiteraard alle relevante actuele rechtspraak binnen het vakgebied schuldhulpverlening.

U wordt van harte uitgenodigd voorafgaand aan de training uw eigen casussen in te brengen. Deze zullen wij dan op de dag zelf behandelen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.  

Het meest leerzaam was de praktische insteek. De docent heeft eerst opgehaald waar behoefte aan was qua onderwerpen. Dit vormt de leidraad van de dag. Fijn!

Dhr. B. Ligtenberg | Adviseur sociale zaken | Opleiding afgerond op 21-9-2017 | Beoordeling: 9

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
31 oktober 2019
10 december 2019
Docent(en):
Mevr. P. Eickmans - van der Poel
Bestemd voor:

Deze cursus is vooral gericht op:

 • beleidsmedewerkers
 • kwaliteitsmedewerkers
 • medewerkers bezwaar & beroep

De cursus is ook interessant voor schuldhulpverleners die hun juridische kennis willen uitbreiden en/of verdiepen.

Programma

9.30 tot 16.30 uur

Het dagprogramma is als volgt opgebouwd:

Ochtend:

 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: wat moet je regelen, wat is je beleidsruimte en wat zijn je beperkingen?
 • de aanvraagprocedure: wie kan aanvragen, wanneer is sprake van een aanvraag, welke termijnen gelden?
 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden 

Middag:

 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden (vervolg)
 • beëindigingsgronden, o.a. nieuwe schulden, niet meewerken en niet voldoen aan de inlichtingenplicht: kaders op grond van actuele rechtspraak
 • verplichtingen op grond van de Wgs: wat kun je opleggen en hoe? Voorbeelden uit de praktijk
 • raakvlakken met andere wetten, zoals de Wsnp,  Fraudewet, Participatiewet. Ook het onderwerp beschermingsbewind komt aan de orde.
 • actualiteiten binnen het vakgebied schuldhulpverlening

Het programma is van 9.30 tot 16.30 uur:
09.00 uur Inloop
09.30 uur Aanvang programma
10.45 uur Pauze
11.15 uur Vervolg programma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg programma
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg programma
16.30 uur Einde programma

Leerdoelen

 • Na het volgen van deze cursus heeft u een verdiepte kennis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • De (on)mogelijkheden van uw gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening zijn u helder.
 • U weet binnen welke juridische kaders de schuldhulpverlening moet worden uitgevoerd zodat u hier niet pas in een procedure tegen aanloopt.
 • U weet wanneer u een beschikking schuldhulpverlening moet afgeven en aan welke eisen deze moet voldoen. 
 • U bent zich bewust van het snijvlak met andere relevante wetten, en weet waneer u deze optimaal kunt inzetten.
 • U bent op de hoogte van de actualiteit en relevante rechtspraak binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Docent(en)

Mevr. P. Eickmans - van der Poel

Patricia Eickmans-van der Poel is eindredacteur schuldhulpverlening bij Schulinck. Zij is onder andere eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van de kennisbank Grip op Schuldhulpverlening en de bijbehorende juridische helpdesk. Daarnaast schrijft zij artikelen, opiniestukken en annotaties. Juridische teksten bereikbaar en toegankelijk maken voor klanten is haar uitdaging.

Patricia verzorgt daarnaast verschillende opleidingen op het gebied van schuldhulpverlening. Ook ondersteunt zij gemeenten bij het ontwikkelen van hun beleid schuldhulpverlening.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).
Hierbij zijn inbegrepen: handouts van de presentatie een syllabus, koffie, thee en lunch. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Ervaringen

Het meest leerzaam was de praktische insteek. De docent heeft eerst opgehaald waar behoefte aan was qua onderwerpen. Dit vormt de leidraad van de dag. Fijn!

Dhr. B. Ligtenberg | Adviseur sociale zaken | Opleiding afgerond op 21-9-2017 | Beoordeling: 9

Complimenten voor de getoonde deskundigheid en prettige interactie. Het meest leerzaam vond ik de praktijkvoorbeelden en diversiteit van deelnemers.

Mevr. S. Balter | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 2-2-2017 | Beoordeling: 7

Het laten zien van het belang van goede beleidsregels vond ik het meest leerzaam.

Mevr. J. Haanstra | Juridisch medewerker | Opleiding afgerond op 2-2-2017 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam tijdens deze dag vond ik de wetgeving in combinatie met de respons van de cursisten.

Dhr. Mr. M.A. Hupkes | Advocaat | Opleiding afgerond op 2-2-2017 | Beoordeling: 8