Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet
Opleiding

Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet

Vergunningplichtig wat moet, vergunningvrij wat kan.

Bewaren in kennisdossier

Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw processen en uitvoering af te stemmen op de bedoeling van de Omgevingswet. De cursus geeft u handvatten nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het beoogt met aandacht voor vaardigheden als onderhandelen, faciliteren, bemiddelen en overtuigen.

Volg deze opleiding op:

5 november 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Heeft u ook het gevoel dat vergunningverlening, toezicht en handhaving doelgerichter kunnen worden vormgegeven, maar krijgt u hier nog onvoldoende grip op? Met deze cursus leert u niet alleen om doelen voor de leefomgeving scherp te stellen, maar ook om zo gebruik te maken van regels en (open) normen in het Omgevingsplan dat u hier straks goed op kunt sturen.  

Met deze opleiding heeft u handvatten om uw eigen vergunningverlening en dienstverlening op het gebied van gemeentelijke VTH-taken direct te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Door een goed beeld te krijgen van de aankomende veranderingen in wet- en regelgeving (en vooral welke ruimte u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag hiermee om te gaan en dit in te richten) kunt u uw organisatie nu al gaan herinrichten op de toekomst.

Met verschillende partijen aan tafel zitten die met hetzelfde te maken krijgen. De kern is vooral het veranderen van houding/cultuur. 

Dhr. C. Eggerding | Hoogheemraadschap | Opleiding afgerond op 19-6-2019 | Beoordeling: 8

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
5 november 2019
Docent(en):
Pieter Guis
Bestemd voor:
 • Casemanagers VTH, BWT
 • Beleidsmedewerkers RO, VTH, BWT
 • Afdelingshoofden VTH, BWT
 • Projectleiders Omgevingswet

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Opstellen probleemanalyse met de deelnemers. Wat zijn de problemen waar u nu tegen aan loopt in de praktijk
 • Rol en taken in het huidige stelsel
 • De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt in het anders organiseren van vergunningverlening
 • De Omgevingswet als middel om doelen te bereiken
Lunchpauze

 • Veranderingen in de eigen rol, welke competenties zijn meer en meer nodig
 • Interne en externe samenwerking in relatie tot de VTH-taken
 • Werkcasus, vergunningplichtig wat moet, vergunningvrij wat kan
 • Procesoptimalisatie richting de Omgevingswet (wat kan nu al worden aangepakt)
 • In groepsverband aan de slag met eigen casus die vooraf aan de deelnemers zal worden gevraagd
 • Focus op eerste aanzet om processtappen in te richten vanuit eigen gemeentevisie


Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Via een inspirerende en interactieve presentatie met werksessie wordt de deelnemer uitgedaagd om zijn of haar toetsingskader en processen vergunningverlening van regelgericht naar doelgericht om te bouwen.

Leerdoelen hierbij zijn:

 • Het efficiënter maken van de processen, zoeken naar winst voor organisatie en klant 
 • Effectieve samenwerking tussen RO/Stedenbouw en VTH richting Omgevingswet
 • Vergunningplicht indien nodig, vergunningsvrij indien mogelijk
 • Het terugdringen van de administratieve lasten binnen het proces 
 • Terug naar een set regels die ook wordt gehandhaafd.

Docent(en)

Pieter Guis

Pieter is Senior Consultant bij RONT Management Consultant en jarenlang als (interim) manager
werkzaam geweest binnen het ruimtelijk domein en heeft zich volop bezig gehouden met de voorbereiding van teams van gemeenteambtenaren op de komst van de Omgevingswet. Als adviseur en trainer begeleidt hij organisaties in het verbinden van strategie, visie en uitvoering. Door vandaag een stap te zetten in de goede richting. En door niet terug te schrikken als het even tegen zit, maar daarvan te leren, bij te sturen en door te zetten.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Ervaringen

Met verschillende partijen aan tafel zitten die met hetzelfde te maken krijgen. De kern is vooral het veranderen van houding/cultuur. 

Dhr. C. Eggerding | Hoogheemraadschap | Opleiding afgerond op 19-6-2019 | Beoordeling: 8

De cursus geeft handvatten voor het voeren van het gesprek over vormgeving van de regels in het omgevingsplan.

mevr. R. Osse | Algemeen jurist Gemeente Schiedam | Opleiding afgerond op 19-6-2019 | Beoordeling: 9