Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet
Opleiding

Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet

Vergunningplichtig wat moet, vergunningvrij wat kan.

Bewaren in kennisdossier
Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Het geeft u handvatten om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoelt met een team dat kan onderhandelen, faciliteren, bemiddelen en overtuigen.

Volg deze opleiding op:

10 oktober 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Heeft u ook het gevoel dat vergunningverlening, toezicht en handhaving efficiënter kunnen worden vormgegeven, maar krijgt u hier nog onvoldoende grip op? Met deze cursus leert u niet alleen om te prioriteren bij de handhaving, maar om deze prioriteiten al te borgen in het Omgevingsplan en de ruimte die het bevoegd gezag hierbinnen krijgt om haar vergunningstelsel in te richten.

Met deze opleiding heeft u handvatten om uw eigen vergunningverlening en dienstverlening op het gebied van gemeentelijke VTH-taken direct te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Door een goed beeld te krijgen van de aankomende veranderingen in wet- en regelgeving (en vooral welke ruimte u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag hiermee om te gaan en dit in te richten) kunt u uw organisatie nu al gaan herinrichten op de toekomst.

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
10 oktober 2019
Docent(en):
Dhr. W.C.G. Ankersmit
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofden VTH, BWT
 • Beleidsmedewerkers RO, VTH, BWT
 • Projectleiders Omgevingswet

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Opstellen probleemanalyse met de deelnemers. Wat zijn de problemen waar u nu tegen aan loopt in de praktijk
 • Rol en taken in het huidige stelsel
 • De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt in het anders organiseren van vergunningverlening
 • De Omgevingswet als middel om doelen te bereiken
 • Vergunningverlening, en vergunningvrije activiteiten in de Omgevingswet, nationaal en lokaal

12.30 uur – 13.30 uur lunch

 • Naar doelgerichte vergunningverlening onder de Omgevingswet
 • Werkcasus, vergunningplichtig wat moet, vergunningvrij wat kan
 • Cultuuraspecten in relatie tot de VTH-taken
 • Procesoptimalisatie richting de Omgevingswet (wat kan nu al worden aangepakt)
 • In groepsverband aan de slag met eigen casus die vooraf aan de deelnemers zal worden gevraagd
 • Focus op eerste aanzet om processtappen in te richten vanuit eigen gemeentevisie
16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Via een inspirerende en interactieve presentatie met werksessie wordt de deelnemer uitgedaagd om zijn of haar toetsingskader en processen vergunningverlening van regelgericht naar doelgericht om te bouwen.

Leerdoelen hierbij zijn:
 • Het efficiënter maken van de processen, zoeken naar winst voor organisatie en klant 
 • Effectieve samenwerking tussen RO/Stedenbouw en VTH richting Omgevingswet
 • Vergunningplicht indien nodig, vergunningvrij indien mogelijk
 • Het terugdringen van de administratieve lasten binnen het proces 
 • Terug naar een set regels die ook wordt gehandhaafd.

Docent(en)

Dhr. W.C.G. Ankersmit
Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland 

Vanuit zijn ruime ervaring heeft hij diverse gemeenten geholpen met de invoering van de Wabo, en het opstellen van integraal handhavingsbeleid. 

Sinds 2011 is hij algemeen directeur van de Vereniging BWT Nederland. Wico is vanuit de Verenging BWT momenteel dagelijks betrokken bij de private kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Daarnaast is hij veelgevraagd docent en spreker over de diverse onderwerpen in de fysieke leefomgeving bij congressen en gemeenten.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.