Van aardgas los, maar hoe?
Opleiding

Van aardgas los, maar hoe?

Omgevingsrechtelijke sturing van de energietransitie op gemeentelijk niveau; van doelstelling naar plan.

Bewaren in kennisdossier
Het kabinet wil al in deze kabinetsperiode ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Maar dit tempo moet daarna snel omhoog tot wel 200.000 aardgasvrij woningen per jaar. Uiteindelijk moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij worden. In het Ontwerp Klimaatakkoord staat aangegeven dat gemeenten een regierol vervullen om invulling te geven aan de aardgasvrij-doelstelling. Hoe kan een gemeente omgevingsrechtelijke sturing geven aan de energietransitie op lokaal niveau? Welke samenhang is er met het energierecht (Gaswet, Elektriciteitswet, Warmtewet en Mijnbouwwet)?

Volg deze opleiding op:

19 november 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Om invulling te geven aan de lokale energietransitie moeten gemeenten ook in juridisch opzicht schaken op meerdere borden. Dit vereist naast kennis van de juridische mogelijkheden van het omgevingsrecht ook toereikende kennis van het energierecht. Deze kennis kan de regierol van de gemeente voor de invulling van de lokale energietransitie versterken.

In deze cursus komt aan bod: 

 • Klimaatakkoord en de lokale regierol van gemeenten
 • Beleidsinstrumentarium Regionale Energiestrategie (RES) en warmtetransitie in verband met doelstellingen ‘vangaslos’
 • Overzicht relevante wetgevingsontwikkelingen omgevingsrecht en energierecht
 • Verdieping knelpunten en mogelijkheden toepassing huidige omgevingsrecht (in samenhang met het energierecht: Gaswet, Elektriciteitswet, Warmtewet en Mijnbouwwet). Inclusief behandeling relevante jurisprudentie.
 • Verdieping mogelijkheden toepassing instrumenten Omgevingswet (in samenhang met het energierecht)

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
19 november 2019
Docent(en):
Durk Groenveld
Bestemd voor:
 • Beleidsmedewerkers duurzaamheid binnen gemeenten en provincies
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte binnen gemeenten en provincies
 • Juridisch medewerkers milieu/ruimtelijke ordening en grondzaken/vastgoed binnen gemeenten en provincies

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Ochtend:
 • Overzicht beleidsontwikkelingen vanuit juridisch perspectief
          - Energieakkoord voor duurzame energie
          - Klimaatakkoord
          - Programma Regionale Energiestrategie
          - Programma Aardgasvrije wijken

 • Overzicht energierecht in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij.
          - Elektriciteitswet 1998
          - Gaswet
          - Warmtewet
          - Mijnbouwwet

Middag:
 • Huidige omgevingsrecht: mogelijkheden en knelpunten in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij (in samenhang met energierecht)
         - Wet ruimtelijke ordening (Wro)
         - Bouwbesluit
         - Crisis- en herstelwet (Chw)

 • Instrumenten Omgevingswet: mogelijkheden en knelpunten in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij (in samenhang met energierecht)
         - Omgevingsvisie
         - Programma
         - Omgevingsplan
         - Projectbesluit

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na de opleiding:

 • zijn de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden die het huidige omgevingsrecht biedt om – in samenhang met het energierecht – invulling te geven aan de lokale energietransitie, in het bijzonder de aardgasvrij-doelstelling.
 • hebben de deelnemers inzicht gekregen in de instrumenten van de Omgevingswet, die kunnen bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Met deze kennis kunnen deelnemers tevens andere bij de lokale energietransitie betrokken partijen, zoals bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties, adviseren.

Docent(en)

Durk Groenveld

Juridisch adviseur/eigenaar van Woodwater Legal, gespecialiseerd in omgevingsrecht en energierecht.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.