Natuurbeschermingsrecht in de praktijk
Opleiding

Natuurbeschermingsrecht in de praktijk

Praktijkgerichte cursus over gebiedsbescherming, soortenbescherming, het PAS en de Wnb in de Omgevingswet

Bewaren in kennisdossier

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. De Wnb is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet.

De primaire doelstelling van de Wnb is de bescherming van de natuur. Daarnaast speelt de wet een belangrijke rol bij het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.

Volg deze opleiding op:

28 november 2019
12 december 2019
Utrecht
€ 999,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

In de praktijk leidt dit vaak tot spanningen tussen nieuwe economische activiteiten enerzijds en de bescherming van de natuur anderzijds.

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op zowel het onderdeel gebiedsbescherming als het onderdeel soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving.

De focus van deze opleiding ligt op de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Tijdens de opleiding worden dan ook veel praktijkcasus behandeld, waarbij er tevens gelegenheid is om eigen casus in te brengen. Verder wordt uitgebreid stil gestaan bij relevante, actuele jurisprudentie, bijvoorbeeld met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwikkeling van windparken. 

Wat kan de deelnemer na het volgen van de cursus:

 • De deelnemer kent het gebieds- en soortbeschermende recht onder de Wet natuurbescherming en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer weet op welke manier onder de Wet natuurbescherming natuurgebieden en soorten kunnen worden beschermd en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer weet op welke manier onder de Wet natuurbescherming economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden kunnen worden gereguleerd en kan dit uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de relevante (inter)nationale jurisprudentie en kan deze jurisprudentie in de praktijk uitleggen en toepassen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de (mogelijke) consequenties van de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet en kan dit uitleggen en toepassen.

 

Op 6 en 13 juni heb ik de cursus “Natuurbeschermingsrecht in de praktijk” gevolgd. Interessante cursus met veel voorbeelden uit de praktijk, gegeven door zeer ervaren mensen. Echt een aanrader!

Mevr. B. van de Water | Juridisch Adviseur van de Provincie Gelderland | Opleiding afgerond op 13-6-2019 | Beoordeling: 8

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
28 november 2019 & 12 december 2019
Docent(en):
Luuk Boerema, mr. dr. Sander Kole, Dhr. R.H.W. Frins
Bestemd voor:
 • Ambtenaren bij de provincie
 • Ambtenaren bij het waterschap
 • Ambtenaren bij de gemeente
 • Professionals werkzaam in de adviespraktijk

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Dag 1: 

 • Inleiding
 • Introductie gebiedsbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen (deel 1)
 • Casus gebiedsbescherming
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg gebiedsbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen      (deel 2)
 • Casus gebiedsbescherming
 • Lunchpauze
 • Introductie soortenbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen
 • Casus soortenbescherming
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg soortenbeschermende instrumenten Wnb en relevante actuele ontwikkelingen
 • Casus soortenbescherming
 • Afronding
Docenten: 
 • Mr. dr. S.D.P. Kole
 • Mr. drs. L. Boerema

Dag 2: 

 • Inleiding
 • Introductie Programma Aanpak Stikstof en actuele ontwikkelingen
 • Casus Programma Aanpak Stikstof
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg Programma Aanpak Stikstof en actuele ontwikkelingen
 • Casus Programma Aanpak Stikstof
 • Lunchpauze
 • Introductie implementatie Wnb in Omgevingswet
 • Koffie en theepauze
 • Vervolg implementatie Wnb in Omgevingswet
 • Afronding
Docent: 
 • Mr. dr. R.H.W. Frins
Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

 • De uitleg en toepassing van de verschillende instrumenten van de Wnb ten behoeve van de bescherming van habitats en soorten in de praktijk.
 • Het analyseren van belangrijke toekomstige wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet).
 • De bespreking van belangrijke actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht zoals het PAS.

Docent(en)

Luuk Boerema

Mr. Dr. Luuk Boerema is zelfstandig juridisch adviseur (vanaf 1995) en sinds 2014 mede-directeur van de besloten vennootschap Boerema & Van den Brink. Luuk heeft een ruime ervaring met de toepassing van de Wet natuurbescherming, en adviseert regelmatig over de toepassing van deze wet aan overheden, bedrijven en particulieren. Hij beoordeelde de afgelopen jaren diverse plannen en projecten op hun uitvoerbaarheid in het licht van de Wet natuurbescherming, zoals energieprojecten (windenergie, centrales), recreatieprojecten en veiligheid (dijkversterkingen).

Hij is vaste annotator van rechterlijke uitspraken over soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming voor het vakblad Jurisprudentie Milieurecht. Bij het merendeel van de opdrachten staat een afweging tussen economie (benutting) en ecologie (natuurwaarden) centraal.
Luuk Boerema heeft zich gespecialiseerd in het zoeken naar praktische en uitvoerbare oplossingen binnen de grenzen van de wetgeving.

mr. dr. Sander Kole
Mr. Dr. Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht.
Specialisatie: omgevingsrecht, in het bijzonder natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in relatie tot het EU-recht.
Dhr. R.H.W. Frins

Mr. Dr. Ralph Frins is senior jurist omgevingsrecht bij de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving / Programmadirectie Omgevingsrecht van het Ministerie van BZK.
Daarnaast is Ralph als research fellow verbonden aan de Radboud Universiteit.

Ralph is expert op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het PAS, twee thema’s waarover hij veelvuldig publiceert en doceert.
Daarnaast brengt hij vaak strategisch advies uit in het kader van ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 999,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. 

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- per dag.


Ervaringen

Op 6 en 13 juni heb ik de cursus “Natuurbeschermingsrecht in de praktijk” gevolgd. Interessante cursus met veel voorbeelden uit de praktijk, gegeven door zeer ervaren mensen. Echt een aanrader!

Mevr. B. van de Water | Juridisch Adviseur van de Provincie Gelderland | Opleiding afgerond op 13-6-2019 | Beoordeling: 8