Strategische handvatten voor de Omgevingswet
Opleiding

Strategische handvatten voor de Omgevingswet

Opleiding over de implementatie van de Omgevingswet ofwel Expeditie Omgevingswet

Bewaren in kennisdossier

De invoering van de Omgevingswet is in volle gang. Veel gemeenten zijn al aan deze expeditie begonnen. De invulling van de kerninstrumenten, de samenwerking met partners en de wijze van totstandkoming in samenspraak met de samenleving roepen veel vragen op. Sommige van strategische aard en andere vanuit een tactische en operationele invalshoek. Deze opleiding zal u meenemen met deze zoektocht en oplossingen die je hiervoor kunt hanteren.

Volg deze opleiding op:

12 december 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Er komen vele zaken kijken om deze ingrijpende transitie tot een goed einde te brengen. Tot hoever reikt de fysieke leefomgeving en welke elementen uit het sociaal domein kunnen meegenomen worden? Daarbij is het belangrijk om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden goed voor ogen te houden. Probeer het eenvoudig te houden. Wij gaan eigenlijk 4 dingen doen. Hierbij kan je denken aan zowel een Toekomst als nieuw Stelsel bouwen, wij gaan Oefenen en introduceren een nieuwe manier van Werken (TSOW). Hierop kan een plan van aanpak worden gebaseerd. En ja op sommige plekken komen wij complexe vraagstukken tegen waar wij een afweging over moeten maken. Dit benaderen wij vanuit de 4V’s: Verbeteren, Versterken, Vernieuwen en Verlaten.   

Tijdens deze opleiding zorgen wij dat u grip krijgt op alle aspecten van deze expeditie en vooral welke strategische keuzes er gemaakt moeten worden voor 2019-2021 voor het gehele traject.

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
12 december 2019
Docent(en):
Dhr. M. van der Pol
Bestemd voor:
Raadsleden, collegeleden, directie, afdelingshoofden, teamleiders, beleidsmedewerkers en programmamanagers werkzaam bij provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens deze opleidingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Inventariseren persoonlijke behoefte
 • Kern van de Omgevingswet
 • Reikwijdte fysieke leefomgeving
 • Invoeringsstrategie
 • Kerninstrumenten
 • Decentrale en lokale regels: Schrappen of Snappen
 • Specifiek voor gemeenten: bruidsschat wat is dat?
 • Aanpak
 • Bevoegd gezag en regionale samenwerking
 • Participatie

Na deze opleiding bent u een volwaardig gesprekpartner voor uw eigen organisatie en partners om met elkaar te zorgen voor een succesvolle transitie.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding:

 • heeft u een overzicht van de belangrijkste zaken van de Omgevingswet
 • weet u wat de reikwijdte is van de fysieke leefomgeving
 • heeft u kennis van de kerninstrumenten
 • kunt u de invoeringsstrategie bepalen
 • heeft u kennis van de Totstandkoming Omgevingsvisie: waarden gedreven en niet vrijblijvend
 • weet u welke strategische keuzes er nu al gemaakt kunnen worden
 • weet u hoe de aanpak eruit ziet
 • weet u welke partners noodzakelijk zijn om erbij te betrekken
 • weet u hoe participatie eruit kan zien
 • kent u de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners
 • weet u wat dit betekent dit voor de regionale samenwerking op langere termijn

Docent(en)

Dhr. M. van der Pol

Marco heeft een brede ervaring opgedaan in de fysieke leefomgeving. Bij de start van zijn werkzaam leven heeft hij meerdere functies vervult op de werkvloer. Hierbij kan je denken aan de functie van constructeur, vergunningverlener Wabo en milieuadviseur. Daarnaast is hij de al vele jaren actief als strategisch adviseur en manager van vele afdelingen zoals Milieu, RO en VTH.
Marco is al bij de start betrokken bij de Omgevingswet. Zo was Marco lid van de stuurgroep implementatie Omgevingswet provincie Limburg en is hij nu zowel eindverantwoordelijk als manager Stadsontwikkeling bij de gemeente Gorinchem als als programmamanager

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.