Het Omgevingsplan
Opleiding

Het Omgevingsplan

Concrete handvatten voor het opstellen van een Omgevingsplan volgens de volle reikwijdte van de Omgevingswet.

Bewaren in kennisdossier
Met het in werking treden van de Omgevingswet worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 400 omgevingsplannen.

Per gemeente komt er één omgevingsplan. Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

Volg deze opleiding op:

26 november 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Het Omgevingsplan roept echter veel vragen op:
 • Wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?
 • Hoe maakt u een Omgevingsplan dat gebruikmaakt van de volle reikwijdte van de Omgevingswet?
 • Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet Omgevingsplan?
Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag worden bovenstaande vragen beantwoord.

Daarnaast wordt er stilgestaan bij:
 • de kernwaarden; waarden en lokale identiteit uit de Omgevingsvisie;
 • de normen en waarden uit bestaand beleid en ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’;
 • de keuzes om normen en waarden vast te leggen en het gewenste ambitieniveau;
 • het participatieproces;
 • de afwegingsruimte bij omgevingsvergunningverlening; en
 • de handhaving en monitoring van de gestelde normen.
U wordt tijdens de opleiding op de hoogte gebracht van:
 • Welke politieke keuzes uit de Omgevingsvisie in het Omgevingsplan ‘landen’.
 • Welke waarden in normen in het Omgevingsplan worden vastgelegd.
 • Wat de keuzes in het Omgevingsplan betekenen voor vergunningverlening en handhaving.
Wij doorlopen met u de bovenstaande beleidscyclus van de Omgevingswet ‘vanuit het Omgevingsplan’.

Kenmerken

Niveau:
Basis
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
26 november 2019
Docent(en):
Arno Kleine Staarman
Bestemd voor:
 • Vergunningverleners en Handhavers Wabo
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningverleners Omgevingsdiensten
 • Specialisten Omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en projectmanagers
 • Toezichthouders

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens deze dag ontvangt u concrete handvatten voor het opstellen van een Omgevingsplan Wij staan – per thema - stil bij:

 • de Omgevingsvisie, bestaand beleid en ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’;
 • de keuzes om normen en waarden vast te leggen op basis van het gewenste ambitieniveau;
 • het participatieproces; en
 • de afwegingsruimte bij verlening en handhaving.

Centraal staan:

 • het Omgevingsplan van waarden naar normen; en
 • de beleidscyclus Omgevingswet vanuit het perspectief van het Omgevingsplan.

Vanzelfsprekend behandelen wij tal van voorbeelden en wordt u ook van harte uitgenodigd voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk vooraf te mailen. Tevens wordt er een casus behandeld. Deze kan betrekking hebben op:

 • de klimaatadaptatie;
 • milieunormen; of
 • de energietransitie.

Tot slot krijgt u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

 • U krijgt een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van het omgevingsplan op uw gemeente.
 • U bent op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsplannen en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien.

Na afloop bent u in staat om een Omgevingsplan te maken gebruikmakend van de volle reikwijdte van de Omgevingswet.

Docent(en)

Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft als lid van het expert-team Omgevingswet de Tweede Kamerfractie van het CDA geadviseerd en is docent bij Schulinck, twitteraar, blogger, opiniemaker en expert voor DuurzaamGebouwd.nl. Hij is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij vanuit zijn bedrijf Aranto voor publieke en private  partijen  gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten helpen realiseren.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).

Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. 

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.