Intervisie voor FG’s, ‘in control’ op de AVG!
Opleiding

Intervisie voor FG’s, ‘in control’ op de AVG!

Dilemma’s en meer grip op de naleving van de AVG in de praktijk.

Bewaren in kennisdossier

De afgelopen maanden zijn organisaties druk bezig geweest om de AVG te implementeren. Om te voldoen aan de eisen uit de richtlijn worden inmiddels binnen organisaties richtlijnen, procedures en afvinklijstjes opgesteld of al geïmplementeerd. Het hebben van procedures en richtlijnen geeft echter nog geen zekerheid dat iedere afdeling kan aantonen dat zij conform de AVG en het gekozen beleid van een organisatie werken. 

Volg deze opleiding op:

10 oktober 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
De rol van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is het toezicht houden op de naleving van de AVG binnen de organisatie. Bij het uitvoeren van de functie als FG kom je in aanraking met dilemma’s en onzekerheden.

Want hoe weet je als FG dat de verplichtingen uit de AVG aantoonbaar zijn geïmplementeerd binnen de verschillende directies c.q. afdelingen? Hoe houd je, ook in de toekomst, zicht op de privacy- en securityrisico’s? Hoe borg je dat maatregelen om de risico's weg te nemen ook daadwerkelijk zijn genomen?

Als FG informeer je de bestuurders van een organisatie over de voortgang, je zult wellicht moeten rapporteren over de mate waarin de AVG wordt nageleefd of niet wordt nageleefd. Maar, hoe doe je dat en waar loop je tegenaan als FG? Deel je dilemma’s met collega FG’s en zorg dat je ‘in control’ komt op de AVG.

Kenmerken

Niveau:
-
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
10 oktober 2019
Docent(en):
Sander Vols, Marius van Rijswijk
Bestemd voor:
 • Functionarissen voor gegevensbescherming
 • Privacy Officers

Programma

09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma:
 • De FG-rol en positionering vanuit AVG-perspectief
 • Casuïstiek: dilemma’s van de FG in de praktijk
 • PDCA-cyclus voor privacy en security;

          - Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG
          - Rapportagelijnen en monitoring (verantwoording)
          - Overlegstructuren en interne stakeholders
          - Inrichting van een privacyorganisatie

 • Casuïstiek: de FG toolbox
 • Omgevingsfactoren die de privacycultuur beïnvloeden
 • Hulpmiddelen om de privacycultuur te bevorderen
 • Casuïstiek: bepalen concrete awareness activiteiten

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding:

 • weet u wat het takenpakket van de FG inhoudt en wat dit in de dagelijkse praktijk betekent voor deze rol;
 • heeft u uw dilemma’s gedeeld met collega FG’s en heeft u handvatten om deze dilemma’s op te lossen;
 • heeft u inzicht in welke elementen en rollen er thuis kunnen horen binnen een privacyorganisatie. Bent u in staat om een begin te maken aan de specifieke inrichting van de privacyorganisatie binnen uw organisatie;
 • heeft u een begin gemaakt met een heldere overleg- en rapportagestructuur waarmee u inzicht krijgt in de mate waarin afdelingen c.q. directies binnen uw organisatie de AVG naleven;
 • weet u welke omgevingsfactoren de privacycultuur beïnvloeden en bent u in staat de risico’s binnen uw eigen organisatie te bepalen;
 • heeft u inzicht in welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om de privacycultuur (awareness) positief te beïnvloeden;
 • heeft u een concreet privacy awareness programma opgesteld voor uw eigen organisatie.

Docent(en)

Sander Vols
Sander Vols, senior consultant privacy & cybersecurity, specialist op het gebied van AVG compliance

Marius van Rijswijk

Marius van Rijswijk is senior consultant privacy bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij is expert op het gebied van privacy, integriteit en compliance. Hij adviseert organisaties bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyvraagstukken. Maar ook op het gebied van integriteit heeft Marius veel ervaring. In zijn 'Handboek integriteit en compliance' schetst Marius een model waarmee zowel wet- en regelgeving als de integriteitscultuur van de organisatie in kaart kan worden gebracht. Marius brengt zijn inhoudelijke kennis en ervaring samen om organisaties écht concreet verder te helpen bij het ethisch verantwoord gebruik van data.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.