De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Opleiding

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Training over de wijzigingen in het geldend recht en in de Omgevingswet

Bewaren in kennisdossier
De cursus gaat over de gemeentelijke invulling van haar bevoegdheid om bouwplannen te toetsen aan bouwtechnische voorschriften. Daarnaast heeft de cursus betrekking op de invulling van het gemeentelijke handhavingsbevoegdheid. Er wordt zowel aandacht besteed aan het geldende recht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (die de Eerste Kamer op 14 mei 2019 heeft aangenomen) als aan de Omgevingswet.

Volg deze opleiding op:

7 november 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Sinds de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport staat het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht volop in de belangstelling. Gemeenten zullen met hun beschikbare capaciteit een invulling dienen te geven aan hun bevoegdheden bij vergunningverlening en handhaving.
Op 17 januari 2019 heeft Minister Ollongren met de VNG een bestuursakkoord gesloten over de invulling van de gemeentelijke rol onder het stelsel van kwaliteitsborging.

Tijdens de cursus worden alle ins en outs gegeven over vergunningverlening en handhaving naar geldend en toekomstig recht. De cursus geeft handvatten om aan het gemeentelijke beleid inzake vergunningverlening en handhaving invulling te geven. Niet alleen de intensiteit van toetsing en controle komt aan de orde, maar ook personeelsbeleid.

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
7 november 2019
Docent(en):
Peter de Haan
Bestemd voor:
  • teamleider
  • beleidsmedewerker
  • vergunningverlener / toezichthouder / handhaver

Programma

09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften naar geldend recht en toekomstig recht

11.00 uur
Discussie over de gevolgen splitsing omgevingsvergunning voor bouwen en de invoering stelsel van het kwaliteitsborging

12.30 uur - Lunch

13.30 uur
Rollenspel gedeeltelijke instorting bioscoop

15.00 uur
Brainstorm wijzigingen gemeentelijk beleid

16.15 uur
Samenvatting dag, tussenstand regelgeving en verwachtingen

Tijdens de cursus wordt gelegenheid geboden tot discussie over de invulling van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht onder veranderende regelgeving. Er is aandacht voor de gevolgen van die veranderingen voor het personeel, het personeelsbeleid en het handhavingsbeleid.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

  • De ambtenaren bouw- en woningtoezicht kunnen na de cursus meer invulling geven aan de juridische kaders van vergunningverlening en handhaving.
  • Managers kunnen hun ambtenaren voorbereiden op de gewenste competenties onder het toekomstige recht en daaraan invulling geven in hun personeelsbeleid.
  • Beleidsmedewerkers krijgen handvatten om het gemeentelijk beleid inzake bouw- en woningtoezicht te optimaliseren en voor te bereiden op toekomstig recht.

Docent(en)

Peter de Haan
Peter de Haan is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Expert op het gebied van omgevingsrecht, publiek bouwrecht en handhaving, met een specialistische focus op bouwtechnische voorschriften. Peter is gepromoveerd op de toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften, op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en op bouwen onder de Omgevingswet. Hij publiceert en doceert veelvuldig over de technische bouwactiviteit. Als jurist heeft hij gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij Rijkswaterstaat (Informatiepunt Omgevingswet).

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.