Alles over asbestsanering
Opleiding

Alles over asbestsanering

Praktische cursus over asbestbeheer en -beleid met het oog op het asbestdakenverbod

Bewaren in kennisdossier
Overheden als bevoegd gezag, als gebouweigenaar of verantwoordelijk voor onderhoud van de openbare ruimte en inzameling van asbestafval komen in aanraking met asbest(daken).

Volg deze opleiding op:

5 november 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Deze basisopleiding geeft, naast kennis ook praktische voorbeelden voor (gemeentelijk) asbestbeleid en -beheer, inclusief communicatie. Om calamiteiten te voorkomen of deze adequaat af te handelen.

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
5 november 2019
Docent(en):
Dhr. O. Hegeman
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofd Teamleider/Projectmanager 
 • Beleidsmedewerker 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/Handhaver

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

1. Asbest

 • Wat is asbest
 • Welke functie heeft het en in welke materialen toegepast: waar kom ik het tegen
 • Wat zijn de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s
2. Relevante wet- en regelgeving op het terrein van asbest
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij asbest: leefomgeving- en Arbeidsomstandighedenregels voor burgers en bedrijven. Overheid als eigenaar, werkgever, inzamelen asbestafval en bevoegd gezag voor toezicht & handhaving.
 • De rol van gemeente(bestuur) bij het Asbestdakenverbod: front-office, informatieplicht, regisseur en medefinancier.
 • Waarvoor geldt het verbod en waarvoor niet: waar is al geïnventariseerd in Nederland. Toolbox asbestdaken.
 • Asbestbeheerplannen gebouwen en openbare ruimte.
3. Asbest
 • Waaraan moet volgens het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit worden voldaan bij het verwijderen van asbest.
 • Inkoop/aanbesteden asbestverwijderen. Wat zijn de kosten en waar moet u op letten. Rol van gecertificeerde bedrijven
 • Welke mogelijkheden heeft u om ervoor te zorgen dat de daken ook weg zijn in 2024 Subsidie op het weghalen van asbestdaken, wanneer kan er subsidie worden verleend en aan wie.
 • Relatie met bouwregelgeving (sloopmelding/ monumentenwet/ bestemmingsplan/ vergunningvrij bouwen) en besluit Omgevingsrecht (VTH-kwaliteitscriteria)
 • Communicatie via website gemeente en rol inzamelstation bij inzamelen particulier asbest
4. Asbestincidenten: illegaliteit en calamiteiten
 • Asbestincidenten: rol van gemeente en consignatie Omgevingsdienst
 • Afstemming met GGD- veiligheidsregio, brandweer en politie: draaiboek IFV-asbestincidenten zoals zwerfafval of illegaliteit (bij vergunningvrije bouw)
 • Toezicht en handhaving? De (beperkte) rol van strafrecht bij asbest.


Aan de hand van casuïstiek leert u om te gaan met de problematiek rondom asbest zodat u de theorie direct in de praktijk kunt toepassen. Met films en praktijkoefeningen.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt ongeveer plaats om 12.30 uur tot 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

De deelnemer kan met het geleerde:
 • op basis van voorbeelden aangeven welke stappen de organisatie, burgers en bedrijven kunnen zetten om veilig te werken en te leven
 • bepalen of de organisatie voldoet aan de bestaande regelgeving en hoe inkoop- en/of beheerplan kan worden georganiseerd
 • welke mogelijke rollen het bevoegd gezag heeft bij het asbestdakenverbod en bepalen welke rol de eigen organisatie kan vervullen

en weet:
 • wat de risico’s van asbest zijn en aangeven wat veilig (werken) is voor burgers en bedrijven
 • welke asbesttoepassingen er zijn en herkent de meest voorkomende asbesthoudende materialen die in de woon- en leefomgeving kunnen worden aangetroffen
 • heeft kennis van de actuele wet- en regelgeving en kan deze vertalen binnen de eigen organisatie en werk
 • welke stappen noodzakelijk zijn om asbest verantwoord te laten verwijderen in de rol van opdrachtgever of bevoegd gezag

Docent(en)

Dhr. O. Hegeman
Drs. Otto Hegeman is zelfstandig professional en asbestdeskundige. Werkzaam bij overheden (gemeente, provincie, Rijk en omgevingsdiensten) evenals corporaties.
De heer Hegeman heeft meer dan 10 jaar ervaring met de asbestketen. Toezicht & handhaving, beheerplannen, opleiden. Hij is als docent CRKBO erkend. 
Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.