Alles over asbestsanering
Opleiding

Alles over asbestsanering

Bewaren in kennisdossier
Wat komt er kijken bij asbest; in uw bezit, als beheerder, of als u het wilt laten verwijderen.

Hoe houdt u toezicht op de verwijdering van asbest?

Volg deze opleiding op:

14 maart 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Nicole Huijs
Nicole Huijs
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van asbest:
 • De asbestverwijderingseisen zijn gewijzigd
 • Asbestdakenverbod vanaf 2024
 • Specifieke uitzonderingen genoemd in het Asbestverwijderingsbesluit worden in 2017  gewijzigd
 • LAVS is nu verplicht “wat moet je er mee als toezichthouden en toetser
Tijdens deze cursus:
 • Krijgt u volop handvatten om met asbest om te gaan
 • Krijgt u handvatten om te kunnen handelen bij een (mogelijk) asbestincident
 • Theorie wordt aan de hand van meerdere praktijkcases uitgelicht

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
14 maart 2019
Docent(en):
Dhr. O. Hegeman
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofd Teamleider/Projectmanager 
 • Beleidsmedewerker 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/Handhaver

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

1. Asbest
 • Wat is het?
 • Welke functie heeft het en in welke materialen toegepast (waar kom ik het tegen)?
 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s en gevaren?

2. Relevante wet- en regelgeving op het terrein van asbest
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing op het terrein van asbest?
 • Wat schrijft het Productbesluit asbest voor over het verbod op opnieuw gebruiken van asbest. Wat zijn de uitzonderingen op het verbod?
 • Waaraan moet volgens het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit worden voldaan bij het verwijderen van asbest? Arbo-regels voor zover ze betrekking hebben op de rol van de gemeente als toezichthouder of werkgever.

3. Asbest en gemeenten
 • Wat is de rol van gemeenten bij asbest? (Facilitator / informatieplicht naar burger)
 • College als bevoegd gezag in het kader van toezicht en handhaving
 • Asbestbeheerplannen (bij gebouwen in gebruik)

4. Asbestverwijdering
 • Waaraan moet volgens het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit worden voldaan bij het verwijderen van asbest?

5. Verbod op Asbestdaken in 2024
 • Waarvoor geldt het verbod (golfplaten/dakleien) en waar-voor niet (dakbeschot, boeidelen, dakgoten, gevelpanelen)
 • Het gebruik van het LAVS (Landelijke Asbestvolgsysteem). Wat kun je ermee en waar dient het voor?
 • Welke mogelijkheden heeft u om ervoor te zorgen dat de daken ook weg zijn in 2024?
 • Subsidie op het weghalen van asbestdaken, wanneer kan er subsidie worden verleend en aan wie?
 • Relatie met bouwregelgeving (sloopmel-ding/monumentenwet/bestemmingsplan/vergunningvrij bouwen)

6. Asbestincidenten
 • Welke incidenten zijn er (brand, bewerking of sloop door niet-deskundige, illegale asbestsanering, illegaal gestort afval)
 • Hoe kunt u het beste handelen in deze situatie?
 • Het informeren van ketenpartners/burgers
 • Op welke manier verloopt de technische en tactische opsporing naar misstanden met asbest?
 • Draaiboek IFV 2016 asbestincidenten

7. Toezicht en handhaving op asbest
 • Wat is toezicht en handhaving? De rol van strafrecht bij asbest. Brief functioneel parket over asbest en strafrecht.
 • Wie houdt toezicht op asbest verwijderen? (aanwijzing toezichthouders in kader van Wbb en Wabm)
 • Wanneer wordt toezicht gehouden? Handhavingsuitvoering methode asbest (beleidsmatige kader). Handreikingen vereniging bouwtoezicht. (denk hierbij ook aan een handhavingsstrategie)
 • Welke toezichtinstrumenten heeft een toezichthouder ter beschikking?
Aan de slag:
A.d.h.v. casuïstiek leert u om te gaan met de problematiek rondom asbest zodat u de theorie direct in de praktijk kunt toepassen. Met films en praktijkoefeningen.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

De deelnemer kan met het geleerde:
 • Adequaat handelen als er sprake is van een asbestincident
 • Gebouwen met asbest beheren

En weet:

 • wat de risico’s van asbest zijn en kan deze inschatten op gevaar voor hemzelf of de leefomgeving
 • wie wanneer toezicht houdt op asbestverwijdering
 • welke asbesttoepassingen er zijn

Docent(en)

Dhr. O. Hegeman
Drs. O. Hegeman is zelfstandig professional en asbestdeskundige. Werkzaam bij overheden (gemeente, provincie, Rijk en omgevingsdiensten) evenals corporaties.
De heer Hegeman heeft meer dan 10 jaar ervaring met de asbestketen. Toezicht & handhaving, beheerplannen, opleiden.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.