Meer actie om vluchteling aan werk te helpen

Meer actie om vluchteling aan werk te helpen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
11 juli 2017

Vluchtelingen aan werk helpen blijft makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeenten hebben het afgelopen jaar wel volop ingezet op manieren om hen beter te begeleiden naar werk. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht het lokale beleid in heel Nederland en constateert dat de gemeenten over het algemeen ,,voortvarend aan de slag zijn gegaan’’.

Ondanks de inspanningen zit betaald werk er meestal niet direct in. Uit de cijfers die gemeenten verstrekten blijkt dat ze 8 procent van de vluchtelingen vorig jaar naar betaald werk wisten te begeleiden. Nog eens 12 procent volgt een opleiding, een kwart doet vrijwilligerswerk dat uitzicht kan bieden op een betaalde baan. Ongeveer evenveel mensen doen vrijwilligerswerk dat vooral is gericht op meedoen in de maatschappij.

Bron: ANP

Reageren