Kindermishandeling prioriteit in onderwijs Heerlen

Kindermishandeling prioriteit in onderwijs Heerlen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
11 september 2017

Het Collectief tegen Kindermishandeling in Heerlen/Parkstad heeft sterk ingezet op het vergroten van deskundigheid in het onderwijs. Op elke basisschool zijn intern begeleiders en leerkrachten getraind in het signaleren van kindermishandeling en het aankaarten van signalen bij ouders. En het werkt!

Het resultaat is dat professionals weten wat ze moeten doen. Afspraken tussen het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en Veilig Thuis zijn aangescherpt. De aanpak krijgt in heel Limburg navolging.

Leerkrachten en IB’ers zijn blij dat het onderwerp nu goed op de agenda staat. ‘Als het niet goed gaat met een kind is er geen drempel om het te bespreken met collega’s. Met de Meldcode weet je welke stappen je moet zetten,’ zegt leerkracht Herniette Fijnaut.

Alle schoolbesturen binnen Parkstad hebben de aanpak omarmd. Je ziet dat langzamerhand een gesloten keten ontstaat. Er is beleid, er zijn afspraken gemaakt, mensen zijn getraind, spreken 'dezelfde taal', en iedereen op school weet: we kunnen bouwen op collega’s, we weten wat de stappen zijn, en er zijn achtervangers.

Het is mooi om te zien dat de aanpak van regio Parkstad met Heerlen als centrumstad zich als een olievlek verspreidt in de hele provincie.

Bron: VNG

Reageren