Brabant stemt in met verduurzamen veehouderij

Brabant stemt in met verduurzamen veehouderij

Provinciale Staten hebben vrijdag ingestemd met de maatregelen

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
10 juli 2017

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag 7 juli 2017 ingestemd met het maatregelenpakket om de overlast van de veehouderij onder controle te krijgen

Bij amendement is unaniem besloten tot een bouwstop van geitenhouderijen tot 2020. Deze mogen niet verder ontwikkeld of uitgebreid worden. Aan de meerderheid van ondernemers die al voor een gedeelte voldoen aan de eisen is de mogelijkheid gegeven om hun bedrijfsvoering aan te passen en het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om het beleid nader uit te werken. 

Wat gaat er veranderen?

  • Nieuw mestbeleid
  • Veedichtheid reguleren
  • Ammoniakuitstoot terugdringen
  • Oude stallen sneller aanpassen
  • Ruimte voor excellerende bedrijven
  • Meer ontwikkelruimte voor andere sectoren

Ondersteunen veehouders

Daarnaast zijn voorzieningen ontwikkeld om individuele veehouders te ondersteunen. Zo is een publiek privaat investeringsfonds die met leningen veehouders kan helpen om sneller duurzamer te worden. Er is een ondersteuningsnetwerk dat stoppende veehouders gaat ondersteunen onder andere met sloop, asbestsanering of hulp bij herbestemming van hun bedrijfslocatie. En de ontwikkeling en introductie van stalstystemen die de uitstoot van ongewenste stoffen bij de bron aanpakken wordt bevorderd. 

Bron: Provincie Noord-Brabant

Reageren