Klare Taal beschikkingen

Klare Taal beschikkingen

Besluiten van de gemeente op een eenvoudige manier (B1-niveau) aan burgers uitgelegd

Module
Bewaren in kennisdossier

Schulinck heeft modelbeschikkingen opgesteld waarin het besluit van de gemeente op een eenvoudige manier (B1-niveau) aan burgers wordt uitgelegd. 

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeenten en burger. Hierin staan namelijk de rechten en plichten van burgers. Het is uiteraard belangrijk dat deze beschikkingen juridische correct zijn. Daarnaast moeten burgers het besluit ook kunnen begrijpen. Het ontwikkelen van goede modelbeschikkingen kan voor gemeenten een tijdrovende klus zijn.

Schulinck heeft daarom modelbeschikkingen opgesteld op het gebied van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet. In deze modelbeschikkingen wordt het besluit op een eenvoudige manier duidelijk uitgelegd. De teksten zijn op taalniveau B1 geschreven. In de beschikking zijn alle juridische elementen opgenomen. Daarnaast is er nog voldoende ruimte om uw besluit – op grond van de individuele situatie van de burger – te motiveren.

Afbeelding

Klik op bovenstaande afbeelding en ervaar direct de leesbaarheid van onze Klare Taal beschikkingen. U ontvang direct een duidelijk voorbeeld. U heeft keuze uit 9 beschikbaar gestelde beschikkingen. In totaal hebben we bij 150 Klare Taal beschikkingen opgemaakt, verdeeld over 4 vakgebieden binnen het sociaal domein. 

Door gebruik te maken van het pakket modelbeschikkingen van Schulinck kiest u voor juridische correcte communicatie en heldere formulering van uw besluiten.

Neem contact op met onze account managers voor een duidelijke uitleg.