Het toekennen van een resultaat binnen de Wmo en de Jeugdwet
Opinie

Het toekennen van een resultaat binnen de Wmo en de Jeugdwet

Resultaatgerichte indicering blijft als het aan de minister ligt mogelijk

Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Antwoord op

Antwoord op jeugd

Opleiding

Actualiteiten Jeugdwet

Dossier Pleegzorg

Opleiding

Jeugdwet bezwaar en beroep

Jeugd experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.