Op twee of meer paarden blijven rijden?
Opinie

Op twee of meer paarden blijven rijden?

Over de afbakening tussen jeugdhulp in de vorm van vervoer en het leerlingenvervoer

Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Antwoord op

Antwoord op jeugd

Opleiding

Actualiteiten Jeugdwet

Dossier Pleegzorg

Opleiding

Jeugdwet bezwaar en beroep

Jeugd experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.