Informeer cliënt: nut en noodzaak van privacyverklaring
Opinie

Informeer cliënt: nut en noodzaak van privacyverklaring

Hoe voldoen gemeenten binnen sociaal domein aan hun informatieplicht volgens de AVG

Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Antwoord op

Antwoord op jeugd

Opleiding

De Jeugdwet & Awb: van onderzoek tot besluit

Dossier Pleegzorg

Opleiding

PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Jeugd experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.