Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Antwoord op

Antwoord op jeugd

Opleiding

PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Dossier Pleegzorg

Opleiding

Actualiteiten Jeugdwet

Jeugd experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.