Uithuisgeplaatst en op schoolreisje gaan?
Opinie

Uithuisgeplaatst en op schoolreisje gaan?

De onderhoudsplicht van de ouders vs de zorgplicht van gemeenten

Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Antwoord op

Antwoord op jeugd

Opleiding

Actualiteiten Jeugdwet

Dossier Pleegzorg

Jeugd experts

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Schulinck.