Wanneer is er sprake van een beschikking?

Wanneer is er sprake van een beschikking?

Stroomschema Schuldhulpverlening

Infographic
Bewaren in kennisdossier
24 juli 2017

In onderstaand schema ziet u duidelijk wanneer er sprake van een beschikking.

Reageren