Chavez Vilchez arrest

Chavez Vilchez arrest

In het Chavez Vilchez arrest oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) over het eventuele (afgeleide) verblijfsrecht van moeders zonder een verblijfstitel in Nederland met (een) kind(eren) die wél de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Infographic
Bewaren in kennisdossier
28 september 2017

Hiermee oordeelt het Hof indirect over het recht op bijstand. Dit gebeurt door een aantal
omstandigheden te beoordelen. Deze infographic legt de afwegingen uit aan de hand van onderstaand voorbeeld:

Reageren