Normering Omgevingswet

Normering Omgevingswet

Op welke wijze kan ik vorm geven aan de fysieke leefomgeving?

Infographic
Bewaren in kennisdossier
04 mei 2017

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze infographic geeft weer op welke wijze de gemeente vorm kan geven aan de inrichtingen van de fysieke leefomgeving na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door middel van de kerninstrumenten: omgevingswaarden vaststellen, omgevingsvisies opstellen, programma (-tische aanpak) opstellen. 

Reageren