Beleidsontwikkeling Omgevingswet

Beleidsontwikkeling Omgevingswet

Infographic
Bewaren in kennisdossier
23 mei 2017

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze infographic geeft weer op welke wijze de gemeente vorm kan geven aan de inrichtingen van de fysieke leefomgeving na inwerkingtreding van de Omgevingswet.  Het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en toezicht en handhaving.

Reageren