Checklist onderzoek aanvraag jeugdhulp

Checklist onderzoek aanvraag jeugdhulp

Als iemand een jeugdhulpvraag indient, moet de gemeente onderzoeken of een jeugdhulpvoorziening nodig is

Infographic
Bewaren in kennisdossier
13 juni 2017

Bekijk onderstaande visualisatie van de stappen die zijn vastgesteld door de CRvB op 1 mei 2017. Bij jeugdhulp is van groot belang 'wat is de behoefte' en 'wat is nodig om in die behoefte te voorzien' en dient er antwoord gevonden te worden op de vraag "Kan de jeugdige of zijn/haar omgeving de problemen niet zelf oplossen en kan geen gebruik worden gemaakt van een andere voorziening?".

 

Reageren