Nieuws

Opinie

Aanspraak op grond van de Wmo 2015 of de Wlz-subsidieregeling eerstelijns verblijf?

Kortdurende opname

Door de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen, ondanks hun ouderdom, beperkingen of aandoeningen, zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven zijn per 2015 veel veranderingen in de gezondheidszorg doorgevoerd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de wijkverpleegkundige zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is opgenomen. De …

over bijzondere bijstand en de vergoeding aan een bewindvoerder voor het beheer van een persoonsgebonden budget

Een reisverslag van de trektocht naar een grijs gebied:

In de praktijk komt het geregeld voor dat een bewindvoerder middels bijzondere bijstandsverlening de beheerskosten van een pgb vergoed wenst te krijgen. De CRvB heeft onlangs geoordeeld dat de noodzakelijkheid voor het verlenen van bijzondere bijstand voor deze kosten niet per definitie gegeven is. Hieruit volgt dat het college …

Meer opinie

Grip op producten

Gratis begrippenboekje Jeugd

Als u betrokken bent bij de zorg voor jeugdigen heeft u rekening te houden met de Jeugdwet. Dan is het soms nodig om te weten wat bepaalde begrippen nu precies inhouden. Schulinck ontwikkelde hiervoor dit handige boekje waarin de begrippen worden uitgelegd. Bestel nu gratis en raak bekend met de begrippen omtrent de Jeugdwet!

Afbeelding

Bestellen

Schulinck Advies: Bezwaar en Beroep

U kent Schulinck van de online kennisbanken Grip op. Naast de Grip op uitgaven biedt Schulinck ook juridisch advies.

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts. Zit u met uw handen in het haar in het kader van een juridische procedure met betrekking tot de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wgs dan kunt u bij ons terecht! 

Meer info

Gratis e-mailnieuwsbrief

 Afbeelding

Elke week het laatste nieuws en opinie uit het Sociaal Domein gratis in uw mailbox.

Abonneer nu!

Service

Abonnementen

Dit is Schulinck

Schulinck is een succesvolle, vooruitstrevende leverancier van regelgeving gedreven oplossingen ter ondersteuning van werkprocessen.

Realisatie door Liones